CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN - THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN DICH VU THANH LAP CONG TY
Menu
Về chúng tôi
2017-08-19, Admin

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN - THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN - THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN

Kết quả hình ảnh cho cong ty tnhh hai thanh vien

 

1. Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên   
1.1 Đăng ký thành lập mới
1.2 Đăng ký thành lập trên cơ sở chuyển đổi
+ Công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên
+ Công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên
1.3 Đăng ký thành lập trên cơ sở chia công ty
1.4 Đăng ký thành lập trên cơ sở tách công ty
1.5 Đăng ký thành lập trên cơ sở hợp nhất công ty

2. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
+ Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh
+ Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ tỉnh khác đến thành phố Hồ chí Minh
 + Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở trong phạm vi thành phố       

        + Đăng ký đổi tên doanh nghiệp
+ Đăng ký thay đổi vốn điều lệ
+ Đăng ký thay đổi thành viên

        + Đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật
+ Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động theo quyết định của Tòa án
3. Thủ tục đăng ký, thay đổi nội dung, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
3.1 Chi nhánh
+ Đăng ký hoạt động chi nhánh
+ Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh
+ Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh
3.2 Địa điểm kinh doanh 
+ Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh
+ Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động địa điểm kinh doanh
+ Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh
3.3 Văn phòng đại diện
+ Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện
+ Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động văn phòng đại diện
+ Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

4. Thủ tục Giải thể doanh nghiệp

5. Thủ tục chia, tách, hợp nhất, sát nhập
+ Chấm dứt tồn tại của công ty bị chia
+ Chấm dứt tồn tại của công ty bị hợp nhất
+ Chấm dứt tồn tại của công ty bị sáp nhập
+ Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập
6. Thủ tục hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp         
7. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh 
8. Thủ tục đăng ký bổ sung thông tin, cấp lại, cấp đổi, thay đổi nội dung đăng ký thuế
+ Thủ tục đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh - văn phòng đại diện
+ Thủ tục bổ sung thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
+ Thủ tục bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
+ Thủ tục đăng ký để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu mới
+ Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế
9. Thủ tục chuyển loại hình doanh nghiệp
+ Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH 2 thành viên thành công ty TNHH 1 thành viên
+ Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH 2 thành viên thành công ty cổ phần

->>Nếu bạn có nhu cầu thành lập công ty TNHH HAI THÀNH VIÊN hãy liên hệ ngay với chúng tôi Công ty LUẬT HUỲNH GIA để được tư vấn miễn phí,nhanh gọn về các  thủ tục thành lập công ty một cách tốt nhất.

 

Call/SMS: 0915.358.779 – 0898.686.333 – 0898.799.333 (MR.SƠN)

Email:  huynhgialuat77@gmail.com  or   ketoanthuecp@gmail.com 

 Website: http://www.luathuynhgia.com, http//www.huynhgialuat.vn

 
Tin liên quan

Danh muc dich vu