HUONG DAN NOP HO SO VÀ NHAN KET QUA DANG KY DOANH NGHIEP DICH VU THANH LAP CONG TY
Menu
Về chúng tôi
2018-04-10,

HUONG DAN NOP HO SO VÀ NHAN KET QUA DANG KY DOANH NGHIEP

Tư vấn HUỲNH GIA - hỗ trợ cá nhân tổ chức đăng ký thành lập doanh nghiệp với các bước cụ thể sau:

1. Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp nộp hồ sơ vào các buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết).

 

Trình tự như sau:

 

1- Đến quầy số 2 để nộp hồ sơ và được phát số thứ tự;

2- Đến quầy số 3 đểnộp lệ phí;

3- Chờ gọi theo số thứ tự trước quầy được phát số. 

Nếu số thứ tự đã được gọi 3 lần liên tiếp và đã qua 15 số (tính đến số đang hiển thị trên bảng điện tử) mà không có người đến nộp thì đề nghị doanh nghiệp lấy lại số thứ tự khác.

4- Hồ sơ được tiếp nhận khi:

- Có đầy đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;

- Có tên doanh nghiệp;
- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ đã điền đầy đủ thông tin;

- Đã nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

* Để tránh thẩm định không đầy đủ khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận sẽ không hướng dẫn tại chỗ những nội dung trong hồ sơ. Mọi sự hướng dẫn, yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện bằng văn bản của Phòng Đăng ký kinh doanh gởi đến doanh nghiệp.Đề nghị doanh nghiệp hợp tác.
Lưu ý:Trường hợp người thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người được ủy quyền xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và giấy tờ sau:
1. Hợp đồng cung cấp dịch vụ (giữa người thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ) và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ hoặc
2. Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ theo quy định của pháp luật:
+ Trường hợp thành lập mới doanh nghiệp: Hợp đồng ủy quyền hoặc Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực (hợp đồng có công chứng hoặc giấy ủy quyền có chứng thực chữ ký của cấp có thẩm quyền);
   Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Văn bản ủy quyền của người đại diện pháp luật (ký tên, đóng dấu pháp nhân).

 

 

2. Hướng dẫn nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp vào các buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết).

Trình tự như sau:

1- Đến quầy số 2 nộp Biên nhận hồ sơ để được phát số thứ tự.

 

2- Chờ gọi theo số thứ tự trước quầy được phát số. Số thứ tự đã được gọi 3 lần liên tiếp và đã qua 15 số (tính đến số đang hiển thị trên bảng điện tử) mà không có người đến nhận thì đề nghị doanh nghiệp lấy lại số thứ tự khác.

 

3 - Khi nhận kết quả, người đến nhận xuất trình bản chính Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu); trường hợp người thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nhận kết quả giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp, người được ủy quyền xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và giấy tờ sau:

3.1. Hợp đồng cung cấp dịch vụ (giữa người thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ nhận kết quả) và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nhận kết quả; 

hoặc

3.2. Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nhận kết quả theo quy định của pháp luật:

+ Trường hợp thành lập mới doanh nghiệp: Hợp đồng ủy quyền hoặc Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực (hợp đồng có công chứng hoặc giấy ủy quyền có chứng thực chữ ký của cấp có thẩm quyền);

   Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Văn bản ủy quyền của người đại diện pháp luật (ký tên, đóng dấu pháp nhân).(mẫu tham khảo)

4- Kết quả giải quyết đăng ký doanh nghiệp có 2 loại: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý:

 1/ Ngay sau khi nhận Giấy CN ĐKDN, doanh nghiệp cần kiểm tra lại các thông tin. Nếu phát hiện thông tin sai, đề nghị  liên hệ ngay với cán bộ vừa trả kết quả để giải quyết;

2/ Trường hợp doanh nghiệp phát hiện thông tin sai sau ngày nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp:

   a/ Nếu do Phòng Đăng ký kinh doanh cấp không đúng với thông tin doanh nghiệp kê khai trong hồ sơ đã nộp: doanh nghiệp làm thủ tục hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nộp tại quầy số 2 vào các buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần.

 b/ Nếu do doanh nghiệp kê khai sai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp: doanh nghiệp làm lại thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh vào các buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

 

Call/SMS: 0915.358.779 – 0898.686.333 – 0898.799.333 ( MR.SƠN)

Email:  huynhgialuat77@gmail.com or ketoanthuecp@gmail.com

Website: http://www.luathuynhgia.com, http//www.huynhgialuat.vn

 
Tin liên quan

Danh muc dich vu