VỐN ĐIỀU LỆ THÀNH LẬP CÔNG TY DICH VU THANH LAP CONG TY
Menu
Về chúng tôi
2017-08-10,

VỐN ĐIỀU LỆ THÀNH LẬP CÔNG TY

VỐN ĐIỀU LỆ THÀNH LẬP CÔNG TY

Kết quả hình ảnh cho HINH ANH VE THANH LAP CONG TY

   Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ của công ty.

 - Pháp luật không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu cho từng loại hình công ty. Doanh nghiệp tự đưa ra mức vốn điều lệ. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ quá thấp thì sẽ không thể hiện được tiềm lực tài chính của công ty, nhưng nếu doanh nghiệp đưa ra mức thực tế không có thật thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện sổ sách kế toán, thực hiện nghĩa vụ tài chính, các khoản hạch toán, lãi vay,....Nếu bị phát hiện doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Pháp luật.

 -  Vốn điều lệ:không nhất thiết phải là vốn góp bằng tiền Việt Nam hay ngoại tệ, mà còn có thể là bằng tài sản, công nghệ, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, bí quyết kĩ thuật…do thành viên góp vào để tạo thành vốn và được ghi trong Điều lệ công ty.

* Điểm cần lưu ý  mức vốn điều lệ là cơ sở để áp dụng tính bậc thuế môn bài cho Doanh nghiệp

Vốn điều lệ Bậc thuế Môn bài         Mức thuế môn bài (đồng/năm)
Dưới 2 tỷ đồng    4 1.000.000
Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng 3 1.500.000
Từ 5 tỷ đến 10 tỷ đồng    2 2.000.000
Trên 10 tỷ đồng 1 3.000.000

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

 

Call/SMS: 0915.358.779 – 0898.686.333 – 0898.799.333

( MR.SƠN )

Email: huynhgialuat77@gmail.com  or  ketoanthuecp@gmail.com

 Website: http://www.luathuynhgia.com, http//www.huynhgialuat.vn

 

 

 
Tin liên quan

Danh muc dich vu